ฟีเจอร์หนึ่งใน Android 4.4 ที่คนไม่พูดมากนัก ก็คือ ART (Android RunTime) ที่เป็นส่วนในการแปลงซอร์สโค้ดจากแอพลิเคชันให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้ใช้งานบนอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ซึ่ง ART นั้นคาดว่าจะเป็นตัวที่มาแทน Dalvik ที่เป็น Runtime ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ เพียงแต่ว่า ART นั้นยังไม่สมบูรณ์นัก จึงถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ใน Developer Option ถ้าต้องการใช้งาน

ในเชิงคอนเซ็ปนั้น ART ได้ทำการเพิ่มขั้นตอนในการคอมไพล์โค้ดให้เป็นภาษาเครื่องล่วงหน้าจำนวนหนึ่งในขณะที่ติดตั้งแอพลิเคชัน ทำให้เครื่องสามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชันได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้องทำการคำนวณแบบ Just In Time (JIT) ที่จะทำให้เกิด Header ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเร็วในการใช้งาน ซึ่งก็มีคลิปที่เรียกเปิดใช้งานแอพขนาดใหญ่อย่าง Photoshop Touch นั้นก็พบว่าสามารถเรียกใช้งานได้เร็วกว่าทั้งที่เป็นเครื่องรุ่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามถ้าเลือกใช้ ART นั้น การติดตั้งแอพลิเคชันจะกินพื้นที่เครื่องมากกว่าเดิมเพราะจะมีการติดตั้งไฟล์ล่วงหน้าเพิ่มเติมอย่างที่กล่าวมาข้างต้น และในตอนนี้บางแอพลิเคชันยังไม่สนับสนุน ART อย่างสมบูรณ์ซึ่งอาจจะเกิดการปิดตัวเองระหว่างใช้หรือไม่สามารถเปิดใช้งานแอพลิเคชันบางตัวได้เลยครับ

 

?

?

ที่มา : AndroidBeat