นี่เป็นผลงานสุดเจ๋งของฝ่ายวิจัยของทางมหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งได้พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จ
ราคาถูกกว่า, อายุการใช้งานก็นานกว่า และปลอดภัยกว่า……