Apple เป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องผลประกอบการอยู่แล้ว เนื่องด้วยระบบการจัดการสายส่งภายในทุกขั้นตอนที่ดี และราคาสินค้าที่อยู่ในระดับทำกำไรได้สบายๆ ทำให้สถานะการเงินของ Apple อยู่ในระดับต้นๆ ของโลก จำนวนเงินสดที่มีอยู่นั้นสูงกว่างบประมาณรายปีของหลายๆ ประเทศซะอีก ซึ่งก็มีทาง statista ได้ทำการรวบรวมข้อมูลในด้านรายได้และผลกำไรออกมาเป็นรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ออกมาเป็นภาพด้านล่างครับ

?

พบว่า Apple ได้รับผลกำไรไปทั้งสิ้น 41,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากรายได้ทั้งหมด 156,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถ้าหยิบแต่ตัวผลกำไรออกมาเปรียบเทียบบริษัทอื่นจะได้เป็นดังนี้

  • มากกว่ากำไรของ Microsoft + eBay + Google + Yahoo + Facebook + Amazon อยู่ราวๆ 7 พันล้านเหรียญ
  • มากกว่ากำไรของ Dell + ASUS + Acer + IBM + Lenovo + HP อยู่ราวๆ 22,300 ล้านเหรียญ
  • มากกว่ากำไรของ Walt Disney (News Corporation)+ TimeWarner + Viacom + Comcast อยู่ราวๆ 22,400 ล้านเหรียญ
  • มากกว่ากำไรของ Nokia + Samsung + HTC + RIM อยู่ราวๆ 28,900 ล้านเหรียญ

ซึ่งถ้ายอดขายยังดีแบบนี้อยู่ ก็รับรองว่าผลกำไรในปีหน้าคงจะทิ้งห่างบริษัทอื่นๆ ไปมากกว่านี้แน่นอน

ที่มา : Statista