Home iOS Platform iOS News จะเป็นอย่างไรถ้าย้ายเอา Apple Watch OS มาใส่ไว้ใน iPhone 6
Apple Watch ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในรอบหลายปีที่ Apple สร้าง OS ใหม่ขึ้นมาเฉพาะ สำหรับตัวมันเอง แถมหน้าตาของอินเตอร์เฟสต่างๆก็แตกต่างจาก iOS โดยสิ้นเชิง แต่มันจะเป็นอย่างไรถ้าเอา OS ของ Apple Watch มาใส่ไว้ใน iPhone

จะเป็นอย่างไรถ้าย้ายเอา Apple Watch OS มาใส่ไว้ใน iPhone 6

950

applewatchos

Apple Watch ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในรอบหลายปีที่ Apple สร้าง OS ใหม่ขึ้นมาเฉพาะ สำหรับตัวมันเอง แถมหน้าตาของอินเตอร์เฟสต่างๆก็แตกต่างจาก iOS โดยสิ้นเชิง แต่มันจะเป็นอย่างไรถ้าเอา OS ของ Apple Watch มาใส่ไว้ใน iPhone

คลิปเหล่านี้เป็นผลงานของ?Andras Horvath ผู้ที่มีความสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อรูปแบบ OS ของนาฬิการที่เป็นไอคอนล่องลอยไปมาถูกนำมาใส่ใน iPhone มันจะเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้ออกมาก็อย่างที่เห็น ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียว แต่แน่นอนมันคงไม่มีทางเป็นจริงได้ เพราะทาง Apple คงไม่มีทางที่จะเป็นหน้าตาของ iOS อย่างกระทันหันแน่นอน

Home iOS Platform iOS News จะเป็นอย่างไรถ้าย้ายเอา Apple Watch OS มาใส่ไว้ใน iPhone 6
Apple Watch ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในรอบหลายปีที่ Apple สร้าง OS ใหม่ขึ้นมาเฉพาะ สำหรับตัวมันเอง แถมหน้าตาของอินเตอร์เฟสต่างๆก็แตกต่างจาก iOS โดยสิ้นเชิง แต่มันจะเป็นอย่างไรถ้าเอา OS ของ Apple Watch มาใส่ไว้ใน iPhone

จะเป็นอย่างไรถ้าย้ายเอา Apple Watch OS มาใส่ไว้ใน iPhone 6

950

applewatchos

Apple Watch ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในรอบหลายปีที่ Apple สร้าง OS ใหม่ขึ้นมาเฉพาะ สำหรับตัวมันเอง แถมหน้าตาของอินเตอร์เฟสต่างๆก็แตกต่างจาก iOS โดยสิ้นเชิง แต่มันจะเป็นอย่างไรถ้าเอา OS ของ Apple Watch มาใส่ไว้ใน iPhone

คลิปเหล่านี้เป็นผลงานของ?Andras Horvath ผู้ที่มีความสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อรูปแบบ OS ของนาฬิการที่เป็นไอคอนล่องลอยไปมาถูกนำมาใส่ใน iPhone มันจะเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้ออกมาก็อย่างที่เห็น ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียว แต่แน่นอนมันคงไม่มีทางเป็นจริงได้ เพราะทาง Apple คงไม่มีทางที่จะเป็นหน้าตาของ iOS อย่างกระทันหันแน่นอน

 

ที่มา : AppAdvice