การปิดแอพพลิเคชั่นและการใช้งานมัลติทาสกิ้งของ iPad

Multitasking-iPad

iOS รองรับการเปิดแอพพลีเคชั่นมากกว่าหนึ่งพร้อมกัน และสลับการใช้งานง่ายๆ ผ่านระบบมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) โดยแอพพลิเคชั่นที่ถูกสลับออกไป จะถูกพักสถานะเอาไว้ เมื่อสลับกลับไปก็จะใช้งานหรือเล่นเกมต่อไปได้ทันที การเปิดแอพก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแตะบนไอคอนของแอพหรือเกมที่จะใช้

Multitasking iPad

สำหรับการสลับหรือปิดแอพพลิเคชั่นในโหมดมัลติทาสกิ้งทำได้ง่ายๆดังนี้

  • กดปุ่ม Home ติดกันสองครั้ง หรือแตะ 4 นิ้ว บนหน้าจอ แล้วดันขึ้น แถบมัลติทาสกิ้งจะเปิดขึ้นจากด้านล่าง พร้อมแสดงไอคอนของแอพพลิเคชั่น และหน้าต่างของแอพพลิเคชั่นนั้นที่เปิดอยู่
  • เลือกการใช้งานดังนี้

สลับการใข้งาน แตะบนไอคอนของแอพที่จะสลับไป หรือแตะแล้วปัดเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกดูรายการ

Multitasking iPad 2

 

  • ปิดการทำงาน แตะที่ไอคอนของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการจะปิด แล้วปัดขึ้นบน แอพพลิเคชั่นนั้นจะถูกปิดลงทันที เมื่อปิดแล้วกดปุ่ม Home 1 ครั้ง จะกลับสู่หน้าหลัก

 

ล็อคการหมุน,คุมความสว่าง ,เล่นเพลง และปรับระดับเสียงจากแถบมัลติทาสกิ้ง

เมื่อคุณตั้ง Silent/Ring ด้านขวาของเครื่อง iPad สำหรับการเปิดปิดเสียง คุณสามารถสั่งล็อคการหมุนจอภาพ ตั้งระดับความสว่าง ควบคุมการเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และเปิด Music จากแถบมัลติทาสกิ้งได้ด้วย

  • ทำได้โดยการใช้นิ้วปัดหน้าจอจากด้านล่างขึ้นบน หน้าต่างควบคุมการทำงานก็จะขึ้นมาทันที สามารถเลือกใช้ได้ตามตั้งการ ซึ่งได้รวมเอาการตั้งค่าต่างๆที่สำคัญมาไว้ที่นี่

Multitasking iPad 31