?

 

 

 

? ? ?พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน 2556 นี้ คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะครบกำหนดสัญญาสัมปทาน ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องคืนคลื่นดังกล่าวให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประมูลคลื่นในระบบ 4G ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ ด้วยการขยับจาก 3G เป็น 4G ให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
??????? นอกจากนี้ ในปี 2556 กสทช.จะต้องเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค หลังเปิดให้บริการระบบ 3G ทั้งในด้านคุณภาพบริการ การป้องกันการโทรแล้วสายหลุด การควบคุมดูแลค่าบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสทช. โดยในปีนี้จะเป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช.
??????? ขณะที่นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช.กล่าวว่า เมื่อเปิดให้บริการ 3G ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ สิ่งที่จะตามมาคือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว กสทช.จึงต้องเร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับและพิจารณาข้อพิพาท รวมทั้งสร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการจัดระบบรับข้อร้องเรียนแบบวันสตอปเซอร์วิส (One Stop Service)
??????? นอกจากนี้ กสทช.ต้องเร่งเดินหน้าแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ทั้ง พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีผลในปี 2558

 

ที่มา Manager Online