กสทช ได้ออกรายงานสำรวจคุณภาพมือถือโดยทำการทดสอยด้วยการโทรศัพท์บนเครือข่าย 2G เเละ 3G ในเส้นทางไปกลับสำนักงาน กสทช ? สนามบินสุวรรณภูมิ ช่วงเวลา 9.40 ? 11.00 เเละ 13.00-16.00 เพื่อทดสอบคุณภาพของสัญญาณมือถือ โดยผลออกมาเป็นดังนี้ครับ

Logo-gsm-dtac-true-cdma

เครือข่าย 2G

  • truemove มีสัญญาณเเรงที่สุดที่ 99.84% รองลงมาคือ dtac ที่ 99.48% เเละ AIS ที่ 96.4%
  • จากการทดสอบการโทรจำนวน 75 ครั้ง ถึงเเม้ truemove จะมีสัญญาณเเรงที่สุด เเต่มีสายหลุด 3 ครั้ง AIS เเละ dtac ไม่พบสายหลุด

เครือข่าย 3G

  • truemove มีสัญญาณเเรงที่สุดที่ 99.96% รองลงมาคือ dtac ที่ 96.50%? AIS ที่ 95.91% เเละ TOT ที่ 82.57%
  • จากการทดสอบการโทรช่วง 65-76 ครั้ง dtac มีสายหลุดเยอะที่สุดคือ 13 ครั้ง รองลงมาคือ TOT ที่ 6 ครั้ง truemove ที่ 3 ครั้ง เเละ AIS 2 ครั้ง

โดยผลทดสอบสรุปออกมาได้ว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด เเต่สัญญาณนั้นมีปัญหาในเรื่องคุณภาพที่พบว่าไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณเเต่กลับมาสายหลุดบ่อยครั้ง เเต่รายงานนี้ไม่ได้บอกว่าผู้ให้บริการไหนมีพื้นที่ 3G ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องจากในบริเวณที่ทดสอบนั้นมีสัญญาณ 3G ทุกค่าย การทดสอบนี้จึงอยู่ในเรื่องคุณภาพของการโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย 3G เท่านั้นครับ

 

ที่มา : prachachat