Topics: Zoe

ตัวอย่างรูปจาก HTC Zoe ประสบการณ์แชร์รูปภาพแบบใหม่จาก HTC One

BY Sylenth on 02/03/13     Tags: HTC, One, Zoe

ในงานเปิดตัวของ HTC One นั้นเรียกว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆ น่าสนใจหลายอย่างทีเดียว โดยหนึ่งในนั้นก็คือ HTC Zoe

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.