Topics: Zara

พบกับ HTC Zara จอ 4.5 นิ้ว qHD แรม 1 GB แบตเตอรี่ 2100 mAh พร้อม Sense 5.5

BY Sylenth on 21/08/13     Tags: HTC, Zara

ถ้ายังจำกันไม่ผิดนั้นเราเองก็เหมือนจะพูดถึง HTC Zara ไปครั้งหนึ่งแต่ก็หายเงียบไปพร้อมๆ กับการเปิดตัวของ HTC One

ลือ HTC ซุ่มทำสมาร์ทโฟนจอใหญ่ราคาถูกชื่อ Zara เปิดตัวพร้อม One Max

BY Sylenth on 26/07/13     Tags: HTC, One Max, Zara

ถึงแม้ว่า HTC เองได้บอกว่าจะลดรุ่นการออกในปีนี้ลง แต่ก็ยังคงมีรุ่นออกมาให้เห็นกันได้เรื่อยๆ นอกจาก HTC One

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.