Topics: Z15

อัพเดทรายละเอียด BlackBerry 2 รุ่นใหม่ A10 เปลี่ยนชื่อเป็น Z30 พร้อมรุ่น Z15 เป็นแบบสไลด์ขึ้น

อัพเดทรายละเอียด BlackBerry 2 รุ่นใหม่ A10 เปลี่ยนชื่อเป็น Z30 พร้อมรุ่น Z15 เป็นแบบสไลด์ขึ้น

ถึงแม้ว่าเครื่องที่ใช้ BlackBerry 10 จะไม่ได้มียอดขายที่น่าประทับใจมากนักแต่ทาง BlackBerry ก็ได้ทำการออกรุ่นใหม่มาเจาะตามกลุ่มตามตลาดต่างๆ ในตอนนี้ก็มีรูปของ BlackBerry ออกมาใหม่อีกสองรุ่นในชื่อ Z30 และ Z15 BlackBerry Z30 นั้นอาจจะไม่ใช่เครื่องที่มีข้อมูลใหม่เสียทีเดียว เนื่องจาก Z30 นี้ก็คือเครื่อง BlackBerry A10 ที่เป็นข่าวมาก่อนนั่นเอง...