Topics: Z Launcher

Nokia ปล่อย Z Launcher Beta ให้ผู้ใช้ทั่วไปดาวโหลดแล้ว

BY Sylenth on 18/11/14     Tags: Nokia, Z Launcher

นอกจากแท็บเล็ตที่พึ่งปล่อยมาหมาดๆ อย่าง Nokia N1 แล้ว ทาง Nokia ก็ได้ทำการปล่อย Z Launcher Beta

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.