Topics: Xiaomi X1

พบข้อมูล Xiaomi X1 Snapdragon 660 6 GB RAM หรือนี่จะมาแทน Xiaomi Redmi Pro 2?

BY Masuo on 04/07/17     Tags: Xiaomi, Xiaomi X1

(ภาพ xiaomi redmi 4 ) ช่วงที่ผ่านมานี้ Xiaomi ได้ทำการเปิดตัวของแรงอย่าง Xiaomi Mi6 ไปแล้ว

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.