Topics: Xiaomi Surge S1

ลือ สมาร์ทโฟนจากทาง Nokia รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับชิปประมวลผล Surge S1 จากทาง Xiaomi

BY Masuo on 10/07/17     Tags: Nokia, Xiaomi, Xiaomi Surge S1

ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ทาง Xiaomi ได้ทำการเปิดตัวชิปประมวลผลอย่าง Surge S1 ออกมาโดยมีความน่าสนใจไม่น้อย

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.