Topics: Xiaomi Note Pro

โดนแล้วจ้า: Xiaomi Note Pro ถูกทดสอบเป็นเป้ายิงไรเฟิลเรียบร้อย (พร้อมคลิป)

BY ZeroSystem on 13/02/15     Tags: Xiaomi, Xiaomi Note Pro

เดี๋ยวนี้ เวลามีมือถือตัวดังๆ ออกใหม่มา ก็มักจะถูกนำไปทดสอบโหดๆ อยู่เสมอ จับเผาบ้างล่ะ ถ่วงน้ำบ้างล่ะ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.