Topics: Xiaomi Mi Edge

ลือ Xiaomi เตรียมออกสมาร์ทโฟนขอบโค้งเป็นของตัวเองกับ Xiaomi Mi Edge

Edge กันใหญ่ เมื่อล่าสุดมีข่าวออกมาว่าทาง Xiaomi เอง ก็เตรียมออกสมาร์ทโฟนขอบจอโค้งออกมาเป็นของตัวเองบ้างกับ

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.