Topics: Xiaomi Mi Edge

ลือ Xiaomi เตรียมออกสมาร์ทโฟนขอบโค้งเป็นของตัวเองกับ Xiaomi Mi Edge

Edge กันใหญ่ เมื่อล่าสุดมีข่าวออกมาว่าทาง Xiaomi เอง ก็เตรียมออกสมาร์ทโฟนขอบจอโค้งออกมาเป็นของตัวเองบ้างกับ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.