Topics: Xiaomi MI Band 1S

Xiaomi MI Band 1S ผ่านการรับรองแล้ว มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดการเต้นหัวใจ

BY PobPab on 03/07/15     Tags: Xiaomi, Xiaomi Mi Band, Xiaomi MI Band 1S

ในวันนี้มีภาพหลุดของ Xiaomi MI Band 1S ที่เข้ารับการรับรองมาตรฐานจากประเทศไต้หวัน

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.