Topics: Xiaomi Mi 6C

หลุดสเปค Xiaomi Mi 6C ใช้ CPU Surge S2 RAM 4 กล้องหลังคู่ ในราคาประมาณ 10,000 บาท

BY Vivi on 04/08/17     Tags: Xiaomi, Xiaomi Mi 6C

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา Xiaomi ได้ทำการพัฒนาชิป Surge S1 ขึ้นเอง และได้นำไปใช้กับมือถือระดับกลางอย่าง Xiaomi Mi 5c

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.