Topics: Xiaomi M2

Sony ใจดี เตรียมปล่อย Bootloader อันใหม่อนุญาตให้สั่ง Boot จาก Recovery ได้แล้ว งานนี้รอมโมจัดเต็ม !

ถึงทาง Sony จะไม่ได้ใจร้ายกับผู้พัฒนารอมโมมากนัก ไม่ได้ล็อคอะไรมากมาย

Xiaomi มาแรงปล่อย Lollipop (AOSP) สำหรับ Mi 2 และ 2S ออกมาแล้ว

BY FrEeDoMmM on 13/11/14     Tags: Xiaomi, Xiaomi M2

ไม่รู้คราวนี้ Xiaomi รีบร้อนอะไรมากนัก รีบปล่อย Android 5.0 Lollipop (AOSP) ออกมาให้สำหรับผู้ใช้ MI 2 และ 2S แล้วในตอนนี้

Xiaomi M2 สมาร์ทโฟน Android ความเร็ว 2.5 GHz ราคาหมื่นสอง

BY Sylenth on 24/12/11     Tags: M2, Xiaomi M2

Xiaomi หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า MIUI Phone เพราะเป็นสมาร์ทโฟน Android จากทีมพัฒนา Custom rom ชาวจีนอย่าง MIUI อย่างตัว Xiaomi

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.