Topics: WWDC 2016

Apple คอนเฟิร์ม WWDC 2016 จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน นี้แน่นอน !!! (ไม่เชื่อถาม Siri)

Apple คอนเฟิร์ม WWDC 2016 จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน นี้แน่นอน !!! (ไม่เชื่อถาม Siri)

Apple บริษัทผู้นำเทรนทางด้านเทคโนโลยีได้ออกมายืนยันแล้วว่า งานประชุมนักพัฒนาประจำปีหรือที่เรียกกันว่า WWDC 2016 จะเริ่มเปิดฉากขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน ยาวไปจนถึงวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน นอกจากนั้น Apple ยังได้บอกอีกว่าเราสามารถถาม Siri ได้เกี่ยวกับวันที่ที่จัดงานดังกล่าวผ่าน...