Wireless

จะเป็นอย่างไรถ้า Apple ทำให้ iPhone ชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน Wi-Fi ได้

Apple ได้ทำการจดสิทธิบัตรการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านเครือข่ายไร้สายได้เต็มภายใน 1 วัน  เครือข่ายไร้สายที่ว่ารวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ (คลื่นความถี่ 700 MHz ถึง 2700 MHz)  Wi-Fi (คลื่นความถี่  2.4 GHz  ถึง 5 GHz) และคลื่นความถี่สูงระยะใกล้(คลื่นความถี่ 10 GHz ถึง 400 GHz) ด้วย สิทธิบัตรดังกล่าวมีชื่อว่า “ระบบการสื่อสาร และการชาร์จไร้สาย ผ่านสองคลื่นความถี่” หัวข้อดังกล่าวหมายถึงการบีบสัญญาณ และทำการส่งไปหาที่เครื่องโดยตรง … [อ่านต่อ]

พูดเป็นเล่นไป! เทคโนโลยีชาร์ตไร้สาย 40 เครื่องพร้อมกัน แถมวางเครื่องได้ห่างสูงสุด 5 เมตร

เทคโนโลยีการชาร์ตไฟยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการชาร์ตแบบไร้สายที่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองอย่างมาก [อ่านต่อ]

Plenty Wireless IP Camera กับการใช้งานจากสมาร์ทโฟนของคุณ

มาในรีวิวนี้อาจจะดูแปลกตาไปซักนิดนึง แต่รับรองว่าหลายๆ คนที่กำลังหา solution ด้านความปลอดภัยในที่พักอาศัยน่าจะสนใจอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่น้อยทีเดียว นั่นคือ Plenty Wireless IP Camera [อ่านต่อ]