Windows RT 8.1

Microsoft ปล่อย Recovery Image ของ Surface เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวอัพเดท Windows RT 8.1 แล้ว

จากที่ Microsoft ได้หยุดการปล่อยอัพเดท Windows RT 8.1 หลังจากได้มีผู้ใช้ที่ได้ทำการอัพเดทแล้วเกิดปัญหาไม่สามารถบูทได้อย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ ล่าสุดนี้ทาง Microsoft ก็ได้ปล่อย Recovery Image ของ Surface RT ออกมาแล้ว โดย Revocery Image นี้มีขนาด 3.7 GB และต้องการ USB Drive ในการใช้งานซึ่งจะมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ตัวอิมเมจนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับ Surface … [อ่านต่อ]