Topics: Windows Phone ภาษาไทย

ร่วมโหวตสนับสนุนภาษาไทยบน Windows Phone 7.8

ร่วมโหวตสนับสนุนภาษาไทยบน Windows Phone 7.8

จากที่ผู้ใช้ Windows Phone 7 หรือ 7.5 ทั้งหมดนั้นจะได้รับตัวอัพเดท Windows Phone 7.8 เเทน Windows Phone 8 นั้น ทำให้มีความสงสัยถึงฟีเจอร์บางอย่างที่ Windows Phone 7.8 จะไม่ได้รับ ซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นก็คือการสนับสนุนภาษาไทยนั่นเอง ที่ไม่มีการยืนยันว่า Windows Phone 7.8 นั้นจะได้รับการอัพเดทในเรื่องของภาษาที่เพิ่มมาเหมือนกับ...