Topics: Windows Blue

ลือ Windows Blue จะเป็นการรวมพีซี มือถือและแท็บเล็ตรวมเข้าด้วยกันทั้งหมด

ลือ Windows Blue จะเป็นการรวมพีซี มือถือและแท็บเล็ตรวมเข้าด้วยกันทั้งหมด

ถึงแม้ว่า Micorosoft จะมีแนวทางชัดเจนในการสร้างแอพลิเคชันใหม่ทั้งหมดด้วย Windows RT แต่แนวทางการพัฒนานั้นถูกแยกออกเป็น 3 อย่างตามรูปแบบของอุปกรณ์คือพีซี (Windows 8) มือถือ (Windows Phone) และแท็บเล็ต (Windows RT) แต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่า Microsoft กำลังจะรวมระบบปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกันใน Windows Blue ที่จะออกในปีนี้ การรวมเข้าด้วยกันนี้อาจจะไม่ได้หมายความจะว่าเปลี่ยนไปใช้ชื่อเป็น...