Topics: Windows 95

ชมคลิป !! จับ Apple Watch มารัน Windows 95 มาดูกันว่าผลออกมายังไง

ชมคลิป !! จับ Apple Watch มารัน Windows 95 มาดูกันว่าผลออกมายังไง

หลังจากที่เราได้นำเสนอคลิป Apple Watch ที่รันเกม Doom ไปแล้ว ในวันนี้ Nick Lee ได้นำ Windows 95 ไปรันบน Apple Watch ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความคลาสสิกที่หลายคนน่าจะเคยใช้ ซึ่งการใช้งาน Windows 95 บน Apple Watch นั้นถือว่าใช้งานได้อย่างลำบาก ทั้งมีหน้าจอที่เล็ก และใช้เวลาในการประมวลผลที่นานมาก สังเกตในคลิปใช้เวลาในการบูตเครื่องเพื่อใช้งาน...