Windows 95

ชมคลิป !! จับ Apple Watch มารัน Windows 95 มาดูกันว่าผลออกมายังไง

หลังจากที่เราได้นำเสนอคลิป Apple Watch ที่รันเกม Doom ไปแล้ว ในวันนี้ Nick Lee ได้นำ Windows 95 ไปรันบน Apple Watch ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความคลาสสิกที่หลายคนน่าจะเคยใช้ ซึ่งการใช้งาน Windows 95 บน Apple Watch นั้นถือว่าใช้งานได้อย่างลำบาก ทั้งมีหน้าจอที่เล็ก และใช้เวลาในการประมวลผลที่นานมาก สังเกตในคลิปใช้เวลาในการบูตเครื่องเพื่อใช้งาน Windows 95 นั้นใช้เวลากว่า … [อ่านต่อ]