Topics: Wiko Highway Pure

หลังหักไปเลย!! Wiko ปรับราคามือถือลง 2 รุ่น Wiko Highway Star ล่าสุดเหลือ 6,990 บาท!!

หลังหักไปเลย!! Wiko ปรับราคามือถือลง 2 รุ่น Wiko Highway Star ล่าสุดเหลือ 6,990 บาท!!

ล่าสุด Wiko ได้ปรับราคามือถือของตัวเองลงอีกครั้งโดยในครั้งนี้ได้แก่มือถือ 2 รุ่นได้แก่ Wiko Highway Pure และ Wiko Highway Star สองมือถือ 4G สเปคคุ้มๆ ในราคาที่น่าคบหายิ่งกว่าเดิม โดยราคาใหม่ของ Wiko Highway Pure นั้นจะอยู่ที่ 4,990 บาทจากราคาเดิม 6,490 บาท และราคาใหม่ของ Wiko Highway Star นั้นจะอยู่ที่ 6,990 บาทจากราคาเดิม 9,990 บาทซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทาง...