Topics: wifi sharing

[Tip] การเปลี่ยนชื่อ WiFi Hotspot ที่สร้างจาก 3G ในสมาร์ทโฟน Android

[Tip] การเปลี่ยนชื่อ WiFi Hotspot ที่สร้างจาก 3G ในสมาร์ทโฟน Android

การแชร์อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือจัดเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนใช้งานกันเป็นปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตการทำงานอยู่นอกบ้านอยู่เป็นประจำหรือการไปท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆ และยิ่งชีวิตในสังคมที่ผู้คนเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์คตลอดเวลา ทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์โมบายมากขึ้น...