Topics: WiFi Calling

Data Roaming และ Wi-Fi Calling จาก dtac เดินทางไปทั่วโลก ก็ไม่พลาดทุกการติดต่อ สะดวกและคุ้มค่าที่สุดในสามโลก!!

Data Roaming และ Wi-Fi Calling จาก dtac เดินทางไปทั่วโลก ก็ไม่พลาดทุกการติดต่อ สะดวกและคุ้มค่าที่สุดในสามโลก!!

ผมเชื่อว่ามีเพื่อน ๆ หลายคนที่ประสบปัญหา เวลาไปต่างประเทศ แล้วต้องการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อต้องการติดต่องาน หรือใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง หรือไม่รู้ว่าควรใช้บริการอะไร เพราะตอนนี้ก็มีทั้งการซื้อซิมต่างประเทศ เปิด Roaming หรือแม้แต่ Pocket Wi-Fi  แล้วถ้าต้องการโทรกลับมาประเทศไทยล่ะ...