WhiteMagic Display

JDI พัฒนาหน้าจอ 1080p ใหม่ ความสว่างกว่า 840 nits

JDI ได้ประกาศหน้าจอ WhiteMagic รุ่นใหม่ (เคยถูกใช้ใน Sony Xperia P) โดยมีขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด 1080p และมีความสว่างสูงถึง 840 nits ซึ่งถือเป็นความสว่างมากที่สุดในตอนนี้ โดยสูงกว่าทั้ง iPhone 5 และ? Galaxy Note III ที่มีความสว่างประมาณ 600 nits เท่านั้น หน้าจอ … [อ่านต่อ]

หลุดเพิ่มเติมสามรุ่นหลัก Xperia ปี 2012 – “Nozomi” “Nypon” “Kumquat” พร้อมหน้าจอใหม่ WhiteMagic Display

ก่อนหน้านี้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนซีรีส์ Xperia ที่จะออกในปี 2012 มากมายก่ายกอง ดั่งในข่าวเก่า หลุดข้อมูลสมาร์ทโฟนซีรีส์ Xperia ปีหน้า มาครบทั้งรุ่นใหญ่-กลาง-เล็ก วันนี้มีข่าวหลุดข้อมูลเพิ่มเติมของสามรุ่นหลักไล่ตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กในรหัส LT26 ?Nozomi? LT22 ?Nypon? และ ST25 ?Kumquat? [อ่านต่อ]