waterproof

อิตาลีฟ้อง Apple iPhone ปรับเงิน 3 แสนล้านบาท ข้อหาโฆษณากันน้ำเกินจริง

Apple มีเรื่องให้โดนให้โดนฟ้องกันอีกแล้ว ล่าสุดเป็นเคสของประเทศอิตาลี จากกลุ่มผู้ดูแลเรื่องความไม่ยุติธรรมในการโฆษณาเกินจริง ว่าให้ข้อมูลเรื่องความสามารถในการกันน้ำของ Apple iPhone ว่าสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานเท่าไหร่ ตัวเครื่องถึงจะไม่เสียหาย เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านยูโร ประมาณ 3.61 ร้อยล้านบาท [อ่านต่อ]