Tag: watch

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition หลุดมาเพิ่มก่อนนาฬิกาเปิดตัว

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา OnePlus ได้ประกาศว่าเครื่องรุ่น 8T จะมีการเพิ่มรุ่นพิเศษ ทำลวดลายของเกม Cyberpunk 2077 เป็นแบบ Limited Edition เอาใจเกมเมอร์กัน ล่าสุดมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมออกมาแล้วจาก @DigitalChatStation ยังจะมีสายนาฬิกาของ OnePlus Watch ในรุ่นพิเศษ Cyberpunk 2077 ตามออกมาเพิ่มให้เข้าชุดกันอีกด้วย
[อ่านต่อ]