Topics: Vellamo

Vellamo Mobile ออกอัพเดทเวอร์ชัน 2.0 เพิ่มการทดสอบซีพียูเเละปรับปรุงส่วนของเว็บใหม่ทั้งหมด

Vellamo Mobile ออกอัพเดทเวอร์ชัน 2.0 เพิ่มการทดสอบซีพียูเเละปรับปรุงส่วนของเว็บใหม่ทั้งหมด

Vellamo หนึ่งในเเอพลิเคชันไว้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเช่นเดียวกับ GLBenchmark หรือ Quadrant Standard เเต่ Vellamo นั้นเป็นชุดทดสอบเกี่ยวกันประสิทธิภาพของ Browser หรือการเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ว่าเร็วเเละตอบสนองการใช้งานให้กับผู้ใช้เเค่ไหน ซึ่งในเวอร์ชัน 2.0 นี้ Vellamo ได้ออกเเบบชุดทดสอบใหม่เกือบทั้งหมดสำหรับเว็บ เเละเพิ่มในการส่วนของการทดสอบซีพียูเข้ามาโดยเฉพาะ การทดสอบด้วย...