Topics: Uniq

แนะนำ 3 เคส iPhone 7 จากแบรนด์ Uniq เน้นบาง เบา ปกป้องริ้วรอย ในราคาไม่ถึงพัน!!

แนะนำ 3 เคส iPhone 7 จากแบรนด์ Uniq เน้นบาง เบา ปกป้องริ้วรอย ในราคาไม่ถึงพัน!!

หนึ่งในอุปกรณ์ที่คนใช้สมาร์ทโฟนแทบจะทุกคนต้องซื้อมาใช้งาน นอกจากฟิล์ม, กระจกกันรอยก็คงเป็นเคสสำหรับปกป้องสมาร์ทโฟนนี่แหละครับ โดยเคสสมาร์ทโฟนนอกจากจะป้องกันริ้วรอย (รวมถึงความเสียจากการตก) ได้แล้ว ยังเป็นอุปกรณ์เสริมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้เป็นอย่างดีอีกต่างหาก บางทีใช้สมาร์ทโฟนมานาน...