Topics: Umeng

เชื่อหรือไม่? 1 ใน 3 ของ อุปกรณ์ Apple ที่ใช้ iOS ของเมืองจีนเป็นเครื่องเจลเบรก!!!

เชื่อหรือไม่? 1 ใน 3 ของ อุปกรณ์ Apple ที่ใช้ iOS ของเมืองจีนเป็นเครื่องเจลเบรก!!!

จากแหล่งข่าวในประเทศจีนที่ได้อ้างอิงข้อมูลของ?Umeng?ที่เป็นผู้เก็บสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์พกพา ได้มีการเปิดเผยรายงานทางสถิติตัวเลขต่างๆ ของการใช้งานอุปกรณ์ iOS ของ Apple ที่หมายรวมถึง iPhone, iPad และ iPod Touch ในเมืองจีนจากข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2011 พบว่า iPhone 4 ได้รับความนิยมสูงที่สุด...