TouchWiz 4

คลิปเรียกน้ำย่อย Galaxy S II ด้วยฟังก์ชัน Accelerometer สุดฉลาด

Samsung Galaxy S II ที่ใกล้จะออกวางจำหน่ายนั้น ได้มีการใช้ UI รุ่นล่าสุดจาก Samsung เองอย่าง TouchWiz 4 ซึ่งในรุ่นนี้ได้มีการใช้ Accelerometer มาช่วยในการจัดการการแสดงผลด้วย [อ่านต่อ]