Touch 9860

BlackBerry 3 รุ่นใหม่ล่าสุด เปิดเผยราคาออกมาแล้ว ทั้ง Bold 9900, Torch 9810 และ Torch 9860 (ในต่างประเทศ)

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศอย่าง?Rogers ในตอนนี้ได้ทำการเปิดเผยราคาออกมาแล้ว สำหรับ BlackBerry 3 รุ่นใหม่ อย่าง?Bold 9900,?Torch 9810 และ?Touch 9860 แต่ในส่วนของการวางจำหน่ายจริงยังไม่ได้มีการกำหนดออกมาให้ได้ทราบกัน ซึ่งราคาสามารถดูได้ตามนี้ครับ BlackBerry Bold 9900 – $249.99 (7,500 บาท) Blackberry Torch 9810 – $199.99 (6,000 บาท) BlackBerry Touch … [อ่านต่อ]