Topics: Toshiba ANT-100

มาแล้ว!!! ราคาค่าตัวแท็บเล็ตจาก Toshiba ทั้ง 3 ความจุ เริ่มต้นที่ 450 เหรียญสหรัฐ

ใครที่กำลังรอคอยแท็บเล็ตจากผู้ผลิตโน้ตบุ๊กชื่อดังอย่าง Toshiba ในตอนนี้

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.