Topics: TI OMAP 4430

หรือว่าจะเป็นรุ่นซอยย่อย Samsung Galaxy SL II กำลังจะมาเเล้ว โปรดระวัง!!

BY Sylenth on 07/06/11     Tags: Samsung, Samsung Galaxy S II, TI OMAP 4430

หลังจากที่ Samsung Galaxy S II ได้ประกาศให้จองไปในไทย ซึ่งก็มีคนจองอย่างถล่มทลายไปเเล้วนั้น Samsung

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.