Topics: Thorsten Heins

หมดยุคซีอีโอคู่! RIM ตั้ง Thorsten Heins เป็นซีอีโอ, ปีนี้ยังดัน BB 10 ต่อไป

หมดยุคซีอีโอคู่! RIM ตั้ง Thorsten Heins เป็นซีอีโอ, ปีนี้ยังดัน BB 10 ต่อไป

หลังจากที่ใช้ซีอีโอคู่หูดูแลกิจการมาเป็นเวลานาน ในที่สุด RIM ก็มีการเปลี่ยนแปลงจนได้ โดยสองซีอีโออย่าง Jim Balsillie และ Mike Lazaridis ที่ถูกเก็งว่าจะมีใครซักคนต้องลงจากตำแหน่งซีอีโอ กลับลงจากตำแหน่งพร้อมๆ กัน และตั้ง Thorsten Heins ขึ้นเป็นซีอีโอแทน Thorsten Heins ทำงานอยู่กับ Siemens เป็นเวลากว่า 20 ปี จนกระทั่งโดนธนูปักที่เข่าย้ายเข้ามาร่วมงานกับ...