telescopic lens

Xiaomi Telescopic Lens เลนส์กล้องซูมบนมือถือ เตรียมเปลี่ยนเทรนด์กล้องมือถืออีกครั้

ในงานประชุมเหล่านักพัฒนา Xiaomi Developer Conference ที่กรุงปักกิ่ง มีการแนะนำเทคโนโลยี Xiaomi Telescopic Lens ใหม่ล่าสุด ที่จะเปลี่ยนโลกการถ่ายภาพบนมือถืออีกครั้ง ซึ่งพร้อมที่จะนำเอามาติดตั้งลงบนเครื่องเพื่อผลิตจำหน่ายจริงแล้วด้วย [อ่านต่อ]