Topics: Tegra Tab

NVIDIA หันมาทำแท็บเล็ตของตัวเองเป็นครั้งแรกในชื่อ Tegra Tab

NVIDIA หันมาทำแท็บเล็ตของตัวเองเป็นครั้งแรกในชื่อ Tegra Tab

ถึงแม้ว่า NVIDIA จะเคยประกาศจุดยืนว่าไม่สนใจที่จะผลิตฮาร์ดแวร์ของตัวเองโดยตนจะทำหน้าที่แต่ผลิตชิปให้กับผู้ผลิตต่างๆ นำไปใช้เท่านั้น แต่ดูเหมือนสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่ NVIDIA ได้ออก SHIELD เครื่องเล่นเกม Android ที่ใช้ Tegra 4 โดยถือเป็นฮาร์ดแวร์ตัวแรกจากทางบริษัท ซึ่งในตอนนี้มีรูปของแท็บเล็ตจาก...