Home Tags Syria

Tag: Syria

เอาเข้าไป! ซีเรียแบน iPhone หลังถูกใช้เก็บภาพ/วิดีโอระหว่างการประท้วง

ารัฐบาลซีเรียได้ออกมาแบน iPhone หลังเชื่อว่ามีผู้ประท้วงจำนวนมากใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการอัปโหลดรูป และวิดีโอขึ้นเว็บแชร์บนอินเทอร์เน็ต ทางการของซีเรียจึงได้ออกมาเตือนแก่ทุกคนที่ใช้งาน iPhone ในซีเรีย ณ บัดนี้

MOST POPULAR

HOT NEWS