Topics: Syria

เอาเข้าไป! ซีเรียแบน iPhone หลังถูกใช้เก็บภาพ/วิดีโอระหว่างการประท้วง

เอาเข้าไป! ซีเรียแบน iPhone หลังถูกใช้เก็บภาพ/วิดีโอระหว่างการประท้วง

หลังจากที่ประเทศซีเรียมีการประท้วงอย่างยาวนานมาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม จากความต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่กำลังลุกโชนอยู่ในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศซีเรียปฏิเสธการทำข่าวจากสำนักข่าวนานาชาติ หลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ประท้วงถูกคร่าชีวิตไปแล้วกว่า 4,000? คน และก่อนที่ข่าวนี้จะดูเหมือนไม่ใช่ข่าวสมาร์ทโฟน...