Topics: Swing Copters

Swing Copters เกมใหม่จากผู้สร้าง Flappy Bird เปิดให้โหลดแล้ว ทั้ง iOS และ Android

Swing Copters เกมใหม่จากผู้สร้าง Flappy Bird เปิดให้โหลดแล้ว ทั้ง iOS และ Android

หลังจากที่ผู้ผลิตเกม Flappy Bird นาย Dong Nguyen ได้สร้างเกมที่ทำให้คนติดกันทั่วโลกอย่าง Flappy Bird ออกมา และก็ด้วยความอินดี้ที่เขารู้สึกว่าเกม Flappy Bird ทำให้คนติดเกมมากเกินไป จึงทำการถอด Flappy Bird ออกจากสโตรทั้งหมด แม้ว่ามันจะทำเงินให้เขาวันละเกือบๆ $50,000 จากค่าโฆษณาก็ตาม แต่ตอนนี้เขากลับมาอีกครั้ง (สงสัยเงินหมด)...