Topics: Swatch

ซีอีโอ Swatch ให้ความเห็น สมาร์ทวอทช์คือโอกาสให้คนกลับมานิยมในตัวนาฬิกาอีกครั้ง

ซีอีโอ Swatch ให้ความเห็น สมาร์ทวอทช์คือโอกาสให้คนกลับมานิยมในตัวนาฬิกาอีกครั้ง

การพัฒนาของเทคโนโลยีในช่วงหลายปีทีผ่านมานี้เรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่ารวดเร็วและก้าวหน้ามากและกินตลาดสินค้าดั้งเดิมไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ออกาไนเซอร์รวมไปถึงเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล ซึ่งเกือบทุกอย่างนั้นถูกเข้ามารวมอยู่ในสมาร์ทโฟนนั่นเอง จนทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นส่งผลกระทบในแง่ยอดขายอยู่พอสมควรเนื่องจากฟีเจอร์หรือการใช้งานนั้นสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง...