Topics: Survey

ผลสำรวจเผย 42% ของผู้ใช้ iPhone จอแตก แต่ใช้ต่อ!

BY SpecPhone HQ on 18/01/12     Tags: iPhone, Survey

มีเรื่องน่าสนใจ และใกล้ตัวเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากฝั่งยุโรปกันอีกแล้ว หลังจากที่มีการสำรวจผู้ใช้ iPhone 1,112

ของเขาดีจริง! ผลวิจัยเผยผู้ใช้ iPhone 4S กว่า 40% ยกเลิกสัญญาเก่าเพื่อเปลี่ยนมาใช้

BY SpecPhone HQ on 01/12/11     Tags: Contract, iPhone 4S, Survey

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าระบบให้บริการของเครือข่ายในสหรัฐฯ

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.