Topics: Stagefright

Stagefright ช่องโหว่ของเหล่าแฮ็คเกอร์ ที่เกิดขึ้นในมือถือ Android แล้วมันคืออะไร?

BY SpecPhone HQ on 17/08/15     Tags: Android, Stagefright

ในช่วงนี้ ผมคิดว่าหลายคนคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Stagefright หรือการอัพเดตของมือถือค่ายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.