Topics: Sony Xperia Sola

Sony Xperia U และ Xperia Sola เริ่มวางขายในฮ่องกงและไต้หวันแล้ว

Sony Xperia U และ Xperia Sola เริ่มวางขายในฮ่องกงและไต้หวันแล้ว

ในที่สุดสมาร์ทโฟนแบรนด์ Sony รุ่นอื่นๆ ก็ทยอยลงสู่ตลาดตาม Sony Xperia S กันแล้ว โดยเป็นตาของ Sony Xperia U และ Sony Xperia Sola ที่ล่าสุดได้เริ่มวางจำหน่ายในประเทศฮ่องกงและไต้หวันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนราคาก็มีดังนี้ Sony Xperia U : ราคาที่ไต้หวันราวๆ 10,500 บาท ส่วนราคาที่ฮ่องกงอยู่ที่ราว 9,900 บาท Sony Xperia Sola : ราคาที่ไต้หวันประมาณ 11,500 บาท...