Topics: Sony Xperia 2017

รวมสมาร์ทโฟนน่าสนใจที่จะเปิดตัวในงาน MWC 2017 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคมนี้ !!

ในงานแสดงโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ Mobile World Congress ประจำปี 2017 ที่จัดขึ้นที่ในวันที่ 27-2

อย่างงาม !! ภาพเร็นเดอร์ Sony Xperia X (2017) ตามเทรนด์ตัวเครื่องดีไซน์ Bezel-Less !!

BY nayvardar on 24/02/17     Tags: Sony, Sony Xperia 2017

ในงาน MWC ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีสมาร์ทโฟนมาเปิดตัวใหม่กันเพียบ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.