Sony Ericcson

Sony Ericsson จับมือกับ Box ให้พื้นที่ออนไลน์ 50 GB กับสมาร์ทโฟน Xperia เร็วๆ นี้

ช่วงหลังมานี้จะเห็นว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายเจ้าเริ่มเข้าไปสร้างพื้นที่ออนไลน์ให้ผู้ใช้ได้เชื่อมต่อ-แชร์ข้อมูลกันได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น Apple iCloud ที่ให้พื้นที่ 5 GB ฟรีๆ หรือล่าสุดที่ HTC จับมือกับ Dropbox เพิ่มความจุให้กับสมาร์ทโฟน HTC ที่ใช้ Dropbox อีก 3 GB ทันที [อ่านต่อ]