Topics: Smatwatch

ลือ Samsung จะทำ SmartWatch หน้าปัดกลม มาแข่งกับ Moto 360 และ LG G Watch R ๆด้วย

BY FrEeDoMmM on 27/08/14     Tags: LG G Watch R, Moto 360, Samsung, Smatwatch

ดูเหมือนว่าช่วงนี้ทิศทางของ SmartWatch จะถูกออกแบบไปเป็นหน้าปัดทรงกลมแล้วในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็น Moto 360 และ LG G Watch R

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.