Topics: SmartStay

Dev หัวใส สร้างแอพเลียนแบบการทำงานของ SmartStay ใน Samsung Galaxy S III

Dev หัวใส สร้างแอพเลียนแบบการทำงานของ SmartStay ใน Samsung Galaxy S III

หนึ่งในฟีเจอร์ที่ Samsung เน้นนำเสนอมากในตัวสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอย่าง Samsung Galaxy S III นั่นก็คือ SmartStay ที่กล้องหน้าจะจับสายตาของผู้ใช้ว่ายังลืมตาอยู่ที่หน้าจอหรือไม่ ถ้าพบว่าผู้ใช้หลับตาไปแล้ว จอก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็น่าจะตอบสนองการใช้งานของหลายๆ คนเวลาก่อนนอนได้เป็นอย่างดี แต่มาในวันนี้...