SmartStay

Dev หัวใส สร้างแอพเลียนแบบการทำงานของ SmartStay ใน Samsung Galaxy S III

หนึ่งในฟีเจอร์ที่ Samsung เน้นนำเสนอมากในตัวสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอย่าง Samsung Galaxy S III นั่นก็คือ SmartStay ที่กล้องหน้าจะจับสายตาของผู้ใช้ [อ่านต่อ]